Innlegg

Ekstraordinært årsmøte SLIL Alliansen

Ekstraordinært årsmøte SLIL Allianse

31.08.17 Sportshytta

kl. 18-19.30

 

 

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:

 

Konstituering

 

Sak 3:

 

Endring av vedtekter

  • Paragraf 15 Punkt 1.10 og 2

 

Sak 4:

Godkjenning av budsjett 2017

 

Sak 5:

Valg