ÅRSMØTE SØNDRE LAND IL ALLIANSE 2021 16.8 KL 19.30 PÅ FRIVILLIGHETSENTRALEN

SAKER TIL ÅRSMØTE:

Sak 1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2

Valg møteleder

Sak 3

Valg til signering protokoll 2 stk personer

Sak 4

Årsberetning

Sak 5

Økonomi/regnskap

Sak 6

Behandling av forslag og innkommende saker

Sak 7

Endring av driftsform av Søndre land il allianse,eventuell nedleggelse av alliansen med eventuelle bestemmelser iforhold til videre drift og eierskap.

Sak 8

Valg

Saker for behandling i årsmøte må sendes inn til leder innen 14 dager pr dato

larbjoe2@online.no

Leser:

Lars Bjørnsveen