Oppføringer av

ÅRSMØTE SØNDRE LAND IL ALLIANSE 2021 16.8 KL 19.30 PÅ FRIVILLIGHETSENTRALEN

SAKER TIL ÅRSMØTE: Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg møteleder Sak 3 Valg til signering protokoll 2 stk personer Sak 4 Årsberetning Sak 5 Økonomi/regnskap Sak 6 Behandling av forslag og innkommende saker Sak 7 Endring av driftsform av Søndre land il allianse,eventuell nedleggelse av alliansen med eventuelle bestemmelser iforhold til […]