Årsmøte 2018 SLIL Allianse

Sportshytta 29. april kl. 19:09.

Saksliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslaget årsberetninger
                Protokoller fra idrettslagenes årsmøter finnes på de respektive lags hjemmesider.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert forstand
 6. Behandle forslag og saker
  • Sammenslåing av SLIL Fotball Senior og SLIL Fotball Yngres til SLIL Fotball
   Se årsmøteprotokoller for SLIL Fotball Senior og SLIL Fotball Yngres på deres hjemmeside.
  • Starte prosess med ny organisering av SLIL
 7. Fastsette medlemskontingent
                Se vedlegg
 8. Vedta idrettslagets budsjett
                Se vedlegg
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
                Se vedlegg
 10. Valg
 11. Utdeling av Innsatspokalen 2018