Årsmøte 2019 i SLIL Allianse

Til medlemmene i Søndre Land idrettslag Allianse

Hov, 5. mai 2020

Innkalling til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Årsmøtet avholdes på Sportshytta onsdag 3. juni kl. 20:30, og med digitale løsninger for de som eventuelt ikke kan møte. Gi beskjed til adressen over for digital tilgang.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 20. mai. Saksforslag kan sendes som papir til Søndre Land idrettslag Allianse, postboks 39, 2860 Hov.  eller elektronisk pr. epost haktor65@gmail.com


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret