Oppføringer av

Årsmøte 2019 i SLIL Allianse

Til medlemmene i Søndre Land idrettslag Allianse Hov, 5. mai 2020 Innkalling til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse Årsmøtet avholdes på Sportshytta onsdag 3. juni kl. 20:30, og med digitale løsninger for de som eventuelt ikke kan møte. Gi beskjed til adressen over for […]

Årsmøte 2018 SLIL Allianse

Sportshytta 29. april kl. 19:09. Saksliste; Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Behandle idrettslaget årsberetninger               Protokoller fra idrettslagenes årsmøter finnes på de respektive lags hjemmesider. Behandle idrettslagets regnskap i revidert forstand Behandle forslag og saker Sammenslåing av SLIL Fotball Senior og […]

Årsmøtet utsatt, ny innkalling

Til medlemmene i Søndre Land idrettslag Allianse Hov, 29 mars 2019 Innkalling til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse Årsmøtet avholdes mandag 29. April kl. 19:00 på Sportshytta. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 15. […]

Inkalling til årsmøte i alliansen

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 19.03 kl. 19.30 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Sak […]

Vedtektsendringsforslag SLIL Alliansen

Forslag til endringer gjelder punkt 1.10 (a,b,c,h) og punkt 2.   15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Behandle forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Vedta […]

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 27.03 kl. 19.00 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Sak […]

Innkalling årsmøtet

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes tirsdag 23.02 kl. 19.00 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Ny lovnorm […]