Oppføringer av Haavard Haktor Holstad

Inkalling til årsmøte i alliansen

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 19.03 kl. 19.30 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Sak […]

Vedtektsendringsforslag SLIL Alliansen

Forslag til endringer gjelder punkt 1.10 (a,b,c,h) og punkt 2.   15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Behandle forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Vedta […]

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 27.03 kl. 19.00 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Sak […]

Innkalling årsmøtet

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes tirsdag 23.02 kl. 19.00 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Ny lovnorm […]