Innkalling årsmøtet

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes tirsdag 23.02 kl. 19.00 på Sportshytta.

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering
  -Møtedirigent.
  -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat.
 • Sak 3: Godkjenning av årsmelding
 • Sak 4: Regnskap
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent
 • Sak 6: Budsjett
 • Sak 7: Innkomne saker
 • Sak 8: Ny lovnorm
 • Sak 9: Valg
 • Sak 10: Utdeling av innsatspokalen 2015
 • Sak 11: Avslutning

Innkomne saker meldes styret v/ Jon Nybakke (nybakke2@gmail.com) senest 2 uker før møtet.
Styret