Innkalling til Årsmøte i Søndre Land IL Allianse

Sted: Sportshytta, søndag 31. mars. Kl. 19:30

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Konstituering

-Møtedirigent.

-Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat.

Sak 3: Godkjenning av årsmelding

Sak 4: Regnskap

Sak 5: Fastsettelse av kontingent

Sak 6: Budsjett

Sak 7: Fusjonering av Idrettslagene Søndre Land IL Fotball Yngres og Søndre Land IL Fotball Senior, til Søndre Land IL Fotball. Herunder vedta nødvendige endringer i egne vedtekter med hensyn til organisasjon.

Sak 8: Valg

Sak 9: Utdeling av innsatspokalen 2018

Sak 10: Avslutning

Styret