Årsmøtet utsatt, ny innkalling

Til medlemmene i Søndre Land idrettslag Allianse

Hov, 29 mars 2019

Innkalling til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Land idrettslag Allianse

Årsmøtet avholdes mandag 29. April kl. 19:00 på Sportshytta.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 15. april. Saksforslag kan sendes som papir til Søndre Land idrettslag Allianse, postboks 39, 2860 Hov.  eller elektronisk pr. epost haktor65@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til SLIL Allianse, https://alliansen.slil.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret