Oppføringer av Reidar Jäger

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Søndre Land IL Allianse avholdes mandag 27.03 kl. 19.00 på Sportshytta. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Konstituering -Møtedirigent. -Møtereferent. –To medlemmer til å underskrive referat. Sak 3: Godkjenning av årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Fastsettelse av kontingent Sak 6: Budsjett Sak 7: Innkomne saker Sak 8: Valg Sak […]